Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Wsparcie zakupu lub leasingu elektrycznych pojazdów ciężarowych kategorii N2 i N3.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej planuje wprowadzić program dopłat w wysokości 1 mld zł do zakupu zeroemisujnych samochodów cieżarowych kategorii N2 i N3. Program przewiduje dopłaty w wysokości do 750 tyś. zł do zakupu zeroemisyjnych samochodów ciężarowych.

NFOŚiGW przekazał do konsultacji projekt programu „Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3”. Wg propozycji Funduszu budżet programu ma wynieść 1 mld zł. To więcej niż kwota przeznaczona na wsparcie nabywców elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych zarezerwowana w ramach programu „Mój Elektryk” (800 mln zł). Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym w latach 2024-2028 lub do wyczerpania alokacji.

Dofinansowanie ma być udzielane w formie dotacji do zakupu lub dotacji do opłaty wstępnej w przypadku leasingu. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy. Dopłatami zostaną objęte wyłącznie nowe, zeroemisyjne samochody kategorii N2 (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 12 t) oraz N3 (o DMC powyżej 12 t). Minimalny, roczny przebieg pojazdu objętego dofinansowaniem powinien wynosić co najmniej 50 tys. km.

Zobacz także