Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Warmia i Mazury wybierają zielony transport publiczny

Lidzbark Warmiński, Iława, gmina i miasto Giżycko, a ostatnio Kętrzyn postawiły na autobusy elektryczne marki Yutong. Tym samym coraz mocniej zwiększa ona obecność na polskim rynku, realizując dostawy i zawierając umowy na dostarczenie e-busów dla kolejnych samorządów – w tym także z malowniczych rejonów Warmii i Mazur. Wdrażanie przez miasta i gminy ekologicznego transportu jest możliwe dzięki zaangażowaniu środków unijnych.

Inwestycja w elektromobilność to jeden z elementów realizowanej przez Lidzbarku Warmińskim strategii, mającej na celu uzyskanie statusu uzdrowiska. Zakup dwóch elektrycznych autobusów Yutong E8 umożliwił uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej, zasilanej m.in. z OZE. Samorząd idzie jednak dalej – w kierunku smart-city, planując budowę autonomicznych przystanków.

Dwa autobusy Yutong E8 będą z kolei pierwszymi „elektrykami”, które obsłużą komunikację publiczną w Iławie. Jak podkreślał burmistrz Dawid Kopaczewski, miasto otaczają jeziora i lasy, więc wdrożenie zeroemisyjnego transportu jest bardzo istotne dla samorządu. Elektryczny tabor wyjedzie na ulice Iławy jeszcze w tym roku.

Również w gminie Giżycko jeszcze w 2022 r. pojawią się trzy „elektryki” Yutong E8. Miasto, położone wśród Wielkich Jezior Mazurskich, jest nazywane stolicą polskiego żeglarstwa. Ten malowniczy region przyciąga turystów przez cały rok, dlatego samorząd sukcesywnie rozwija komunikację publiczną. Przygotowując się do zakupu „elektryków”, w 2021 r. gmina Giżycko odbyła testy autobusu Yutong, który zyskał pozytywne opinie ze strony mieszkańców.

fot. Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Zobacz także