Autobusy elektryczne | Elektromobilność

W 2027 r. wszystkie nowe autobusy będą zeroemisyjne?

22 miasta i organizacje podpisały się pod listem do Fransa Timmermansa, wskazującym na potrzebę wsparcia realizacji celów klimatycznych poprzez zakup autobusów zeroemisyjnych, w tym elektrycznych. Autorzy apelu, wśród których są również polskie organizacje – Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Polski Klub Ekologiczny i Eko-Unia – podkreślają, iż kluczowa jest redukcja emisji w miastach.

Wskazaną w liście graniczną datą ma być  2027 r. Już za pięć lat wszystkie nowe autobusy powinny być zeroemisyjne – apelują samorządy i organizacje. Podkreślają również, iż obecny udział autobusów bezemisyjnych w całości nowego taboru rośnie, ale ich zdaniem zbyt wolno. Według przytoczonych danych, dotychczas stanowiły one 23% rejestracji wszystkich nowych autobusów miejskich.

Autorzy listu zaznaczają, iż bez działań na szczeblu Unii Europejskiej popyt na bezemisyjne autobusy miejskie nie zostanie zaspokojony podażą. Wymaga to zatem działań ze strony Komisji Europejskiej, aby uwzględniła ona zakup wyłącznie zeroemisyjnych pojazdów od 2027 r. jako jeden z celów. To z kolei pozwoliłoby na realizację przez miasta założonych celów klimatycznych.

Wśród 20 europejskich miast, które zobowiązały się do zakupu tylko elektrycznych autobusów, w liście została wymieniona również Warszawa. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, to ambitne wyzwanie, choć bardziej realne w realizacji od miliona czy nawet stu tysięcy samochodów elektrycznych na polskich drogach. Drogą zeroemisyjności w transporcie publicznym podążają także kolejne polskie miasta.

Zobacz także