Wsparcie zakupu lub leasingu elektrycznych pojazdów ciężarowych kategorii N2 i N3.
Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Wsparcie zakupu lub leasingu elektrycznych pojazdów ciężarowych kategorii N2 i N3.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej planuje wprowadzić program dopłat w wysokości 1 mld zł do zakupu zeroemisujnych samochodów cieżarowych kategorii N2 i N3. Program przewiduje dopłaty w wysokości do 750 tyś. zł do zakupu zeroemisyjnych samochodów ciężarowych. NFOŚiGW przekazał do konsultacji projekt programu „Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3”. Wg propozycji Funduszu…