Elektromobilność | Samochody elektryczne

Przybywa aut elektrycznych w Europie. Polska nadal na końcu stawki

Na Starym Kontynencie rośnie popularność aut elektrycznych. Jednak tempo rozwoju poszczególnych krajowych rynków jest mocno zróżnicowane. Specyfice rozwoju elektromobilności w państwach europejskich przyjrzeli się bliżej autorzy raportu EV Readiness Index 2023, opracowanego przez LeasePlan.

Rynek „elektryków” dojrzewa

Dokonali oni kompleksowej analizy przygotowania 22 krajów naszego kontynentu do inwestowania w pojazdy elektryczne. Autorzy opracowania postanowili bliżej przyjrzeć się kwestii dojrzałości poszczególnych rynków, badając liczbę aut zasilanych z gniazdka w stosunku do liczby mieszkańców i ogółu samochodów zarejestrowanych w danym kraju. Przeanalizowali również kwestię rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, która determinuje decyzje konsumenckie i wzrost poszczególnych rynków. Ostatnią kwestią, na której skupili się autorzy raportu, jest całkowity koszt posiadania tego typu pojazdu, uwzględniający również dostęp do dotacji czy ulg podatkowych.

Kolejna edycja raportu pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Odnotowano bowiem stały wzrost wskaźnika dojrzałości rynku pojazdów elektrycznych. Potwierdza to rosnący popyt na auta elektryczne i zwiększająca się popularność takich pojazdów. Autorzy opracowania ocenili również, że w państwach europejskich obserwujemy dalszy rozwój infrastruktury do ich ładowania. Trzecie zagadnienie, któremu poświecono tegoroczne badanie, potwierdziło, że samochody elektryczne są w większości krajów europejskich wciąż bardziej przystępne cenowo niż te z silnikiem spalinowym. Jednak koszt posiadania spadł nieznacznie – o 14 punktów. Jest to w dużej mierze efekt wzrostu cen energii, będący konsekwencją kryzysu energetycznego. 

Niderlandy liderem, Polska daleko za czołówką

Liderami w Europie pozostają takie państwa jak Norwegia, Holandia i Wielka Brytania, które zajęły pierwsze miejsca pod względem gotowości do użytkowania pojazdów elektrycznych. Zdaniem autorów raportu, to właśnie w tych państwach rozwój rynku jest na najwyższym poziomie. Warto odnotować, że Polska w zestawieniu znalazła się daleko za czołówką, bo z 16 punktami zajmuje ostatnie, 22. miejsce wśród rynków, które zostały zbadane przez ekspertów.

Jednocześnie autorzy opracowania wskazują, że Polska odnotowuje stały wzrost wskaźników przyjętych jako miary rozwoju elektromobilności. Z jednej strony zwiększyły się w naszym kraju: liczba rejestracji czy udział samochodów elektrycznych w sprzedaży samochodów ogółem. Sięgając po raport dowiemy się, że przed Polską jeszcze sporo pracy, zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury do ładowania aut elektrycznych, jak również zmniejszenia całkowitych kosztów posiadania tego typu pojazdów.

W kontekście opublikowanego raportu warto zwrócić uwagę, że jeszcze rok temu ostatnie miejsce w zestawieniu Polska dzieliła z Czechami. Jednak sytuacja gospodarcza u naszych południowych sąsiadów sprawiła, że kraj ten wyprzedził Polskę o dwa punkty. Z kolei patrząc na rozwój infrastruktury, nasz kraj nie znajduje się wcale na ostatniej pozycji. Gorzej pod tym względem jest w Grecji czy w Rumunii. Niemniej nie powinno to powodować nadmiernego optymizmu, bo gdy weźmiemy pod uwagę wskaźniki z raportu LeasePlan dotyczące liczby punktów ładowania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców i spojrzymy na rynek holenderski, dostrzeżemy, że tamtejsi kierowcy mają do dyspozycji 65 razy więcej (!) ładowarek niż posiadacze aut w naszym kraju. 

Photo by KOBU Agency on Unsplash

Zobacz także