Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Nowe regulacje unijne szansą dla transportu publicznego?

Nie milkną echa zakazu sprzedaży w Europie nowych samochodów spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r. Gdy branża motoryzacyjna kreśli czarne scenariusze, trwa również dyskusja o przyszłości transportu publicznego. Stojące przed nim perspektywy w raporcie „Zablokowany potencjał. Jak wykorzystać Europejski Zielony Ład i Fit For 55 jako szanse dla transformacji sektorów budynków i transportu na szczeblu lokalnym?” omawia WiseEuropa.

Autorzy dokumentu wskazują, iż jednym z wyzwań na szczeblu lokalnym jest wykluczenie komunikacyjne. O ile bowiem w miastach komunikacja się rozwija i rośnie udział zeroemisyjnego taboru, to lokalnie nadal spada liczba połączeń, o czym alarmował również Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Tym samym elektryfikacja floty autobusowej i rozbudowa infrastruktury do jej ładowania w oparciu o dofinansowania m.in. z funduszy unijnych, jest równie ważna co odbudowa komunikacji publicznej jako takiej.

Wsparcie zeroemisyjnego transportu zbiorowego jest również jedną z rekomendacji sektorowych, które przedstawia WiseEuropa dla całego obszaru transportu. Te działania powinny iść w parze również z modernizacją kolei, w tym wymianą taboru oraz modernizacją infrastruktury. W raporcie pada także celowość wprowadzenia wymogów dotyczących udziału m.in. autobusów elektrycznych we flotach pojazdów, wykorzystywanych przez samorządy.

Konkluzją raportu jest natomiast potrzeba podjęcia ambitniejszych działań w zakresie tworzenia polityk publicznych, opartych o Europejski Zielony Ład czy pakiet „Fit for 55”. Istotną rolę odegra w nich transport publiczny, w tym oparty o elektryczne autobusy. Nie bez znaczenia jest również konieczność dekarbonizacji transportu, aby sukcesywnie odchodzić od surowców pochodzących z Rosji.

Zobacz także