Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Nie tylko autobusy elektryczne

Liczba dostarczonych i zakontraktowanych przez Busnex Poland autobusów elektrycznych Yutong wyniosła już 55 egzemplarzy. Współpraca z samorządami ma jednak szerszy wymiar, wykraczający poza dostarczanie kompleksowych rozwiązań z obszaru elektromobilności. Jako Busnex Poland angażujemy się także w lokalne wydarzenia i życie społeczności miast oraz gmin. 

Nasza działalność jest dedykowana transportowi publicznemu, więc tym chętniej uczestniczymy w ważnych z jej perspektywy wydarzeniach. Warto wśród nich wymienić chociażby jubileusz 45-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Kraśniku, gdzie wśród historycznych autobusów zielony transport przyszłości reprezentował elektryczny Yutong ICE12. Z kolei niedawno mieliśmy okazję świętować 40-lecie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie.

Szczególnym wydarzeniem był tegoroczny Dzień Dziecka, kiedy to szkolny „elektryk” został oficjalnie przekazany młodzieży w mazowieckiej gminie Śniadowo. Z tej okazji ufundowaliśmy nagrody w konkursie ekologicznym, w ramach którego Yutong ICE12 został mianowany ŚniadoBusem. Dzieci i młodzież miała okazję poznać elektryczny autobus także w Szprotawie w lubuskiem, gdzie samorząd zorganizował prezentację jednego z polkowickich Yutongów E10.

„Elektryki” Yutonga z Polkowic obsługują także program profilaktyczny Białe Soboty. Trasa mobilnej przychodni objęła wszystkie sołectwa gminy Polkowice, a ich mieszkańcy zyskali bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. Zaangażowanie Busnex Poland w życie samorządów obejmuje również wsparcie lokalnych działań. Jednym z nich jest konkurs Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki, którego celem jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych. Wspieramy też wydarzenia takie jak Dni Kętrzyna, które odbyły się w tegoroczne wakacje. 

Zobacz także