Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Na polskie drogi wyjedzie 1000 autobusów elektrycznych?

Z końcem I kwartału 2022 r. liczba zarejestrowanych w Polsce autobusów elektrycznych osiągnęła 720 egzemplarzy – wskazują Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych w najnowszym Liczniku Elektromobilności. Biorąc pod uwagę skalę przyrostu, tabor e-busów konsekwentnie zbliża się do magicznej liczby 1000 sztuk. 

Według danych PIRE i TransInfo.pl, z końcem 2021 r. ubiegłego roku po Polsce jeździło już 638 autobusów elektrycznych. Oznacza to, że tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku flotę e-busów zasiliło ponad 80 egzemplarzy. Prognozy PSPA w raporcie „Polish EV Outlook 2022” mówią 850 „elektryków” jeszcze w 2022 r.

Jeżeli dotychczasowe przyrosty się utrzymają, już niebawem liczba autobusów elektrycznych przekroczy w Polsce 1000 egzemplarzy. Według prognoz Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności i TransInfo.pl, w latach 2022 – 2024 po polskich drogach ma jeździć ponad 1350 autobusów elektrycznych, czyli niemal 2-krotnie więcej niż obecnie.

Już ubiegłoroczne dane potwierdziły, iż Polska zdecydowanie przekracza europejską średnią w zakresie udziału e-busów w całości taboru. Wiele wskazuje na to, że 2022 będzie kolejnym rekordowym rokiem i ten wynik uda się jeszcze poprawić. Oby nie zabrakło energii do osiągnięcia tego celu.

Zobacz także