Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Lidzbark Warmiński wyznacza drogę innym samorządom

Liczący niespełna 16 tysięcy mieszkańców Lidzbark Warmiński był do tej pory znany jako dawna stolica Warmii, ale przede wszystkim jako uzdrowisko. Teraz stał się również symbolem elektromobilności i zielonego transportu publicznego. Dzięki staraniom lokalnego samorządu, na ulice miasta wyjechały dwa elektryczne autobusy Yutong E8. Obsługują one darmową dla mieszkańców komunikację miejską, która – dzięki współpracy z firmą Veolia – jest zasilana m.in. z OZE. Chciałoby się rzec – idealne połączenie!

– Dziś wydarzyło się coś, co zostanie zapisane na kartach historii Lidzbarka Warmińskiego. Wydarzenie, które wprowadza nasze miasto w XXI wiek i pokazuje, że Lidzbarskie Uzdrowisko to nie tylko slogan, a przyszłość naszego miasta – przyszłość budowana na wielu płaszczyznach, przyszłość, która dzieje się teraz! – mówił burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Jacek Wiśniowski, który od lat zabiegał o ten projekt.

Co ciekawe, samorząd uruchomił komunikację miejską po raz pierwszy w swojej historii. Działania w tym kierunku rozpoczęły się już w 2016 r., a przypieczętowały je środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu wyniosła 5,5 mln zł, z czego 1 mln zł stanowił wkład własny samorządu.

Poza 2 stacjami do ładowania autobusów, powstały także 2 kolejne stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Samorząd zmodernizował również infrastrukturę drogową, utworzył 14 przystanków i dokonał wymiany blisko 200 opraw oświetleniowych na LED. Docelowo autobusy będą obsługiwały trzy linie. Obecnie trwa ustalanie docelowego rozkładu jazdy, m.in. w oparciu o sugestie mieszkańców. Działania Lidzbarka Warmińskiego stanowią modelowy przykład skutecznego wykorzystania przez samorząd własnych i zewnętrznych środków na rozwój elektromobilności oraz zielonego transportu.

fot. Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Zobacz także