Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Krajowy Plan Odbudowy napędzi elektromobilność

Wszystko wskazuje na to, że Krajowy Plan Odbudowy – oczywiście po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej – realnie przyczyni się do rozwoju elektromobilności w Polsce, zarezerwowano w nim bowiem na ten cel ponad 2,2 miliarda euro. 

Cytowany przez PAP Minister Klimatu i Środowiska wskazuje na dwie kluczowe części KPO oraz dodatkowe mechanizmy wsparcia sektora pojazdów elektrycznych. Na pierwsze działania wspierające e-mobilność, a więc rozwój projektów gospodarki nisko- i zeroemisyjnej dotyczących przemysłu, mobilności oraz energii ma zostać wygospodarowane 1,1 miliarda euro. Kolejne 1,1 mld euro ma trafić do miast i samorządów, aby realizowały one wymianę taboru autobusowego na elektryczny lub niskoemisyjny. Ta część KPO ma dotyczyć nawet 1600 pojazdów.

Co ważne, na Krajowym Planie Odbudowy ma bazować również program „Zielony Transport Publiczny”, który zakłada wsparcie ze strony NFOŚiGW dla samorządów, z przeznaczeniem na zakup autobusów elektrycznych, jak również wodorowych. Celem jest nie tylko poprawa jakości powietrza, ale także rozwój infrastruktury do ładowania oraz walka z wykluczeniem transportowym. Jednym z prognozowanych efektów ma być ograniczenie emisji CO2 co najmniej o 18 416 ton/rok. 

Dodatkowym wsparciem ma być 800 milionów złotych bezpośrednio na rozwój infrastruktury służącej elektrycznym pojazdom. Wpisuje się to w prognozy Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), mówiące o ponad 2 tysiącach nowych punktów ładowania tylko w 2021 r. oraz kolejnych aż 11 tysiącach w 2022 r. 

Wszystkie te działania mogą stanowić przełom zarówno dla rozwoju elektromobilności, jak i zielonego transportu publicznego w Polsce. 

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

Zobacz także