Autobusy elektryczne | Elektromobilność | Samochody elektryczne

Jak rozwija się elektromobilność w Polsce?

E-mobilność, elektromobilność czy EV (ang. electric vehicles) to pojęcia, które już na stałe zagościły nie tylko w debacie publicznej, ale również świadomości Polaków. Samochody elektryczne wraz z zeroemisyjnym transportem publicznym zyskują coraz większą popularność i zainteresowanie ze strony producentów oraz użytkowników – indywidualnych, jak również instytucjonalnych.

Jak podkreśla Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, bazując na Centralnej Ewidencji Pojazdów, liczba samochodów z napędem elektrycznym jeżdżących po polskich drogach na koniec kwietnia 2021 r. przekroczyła już 25 tysięcy. Wśród dokładnie 25 438 pojazdów, 13 677 stanowią hybrydy typu plug-in, a 11 761 – auta elektryczne.

Elektromobilność na dobre zawitała również do krajowego sektora transportu publicznego. Według najnowszych danych Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, obecnie po ulicach polskich miast i miejscowości jeździ już 468 elektrycznych autobusów. Jeszcze ciekawiej wyglądają dane za pierwsze cztery miesiące 2021 r. Udział elektrobusów stanowił wtedy bowiem aż 41% całego zakupionego taboru.

Twarde dane nie tylko potwierdzają sukcesywny rozwój elektromobilności w Polsce, ale obrazują także rewolucję w podejściu do transportu indywidualnego i publicznego. Coraz większe znaczenie zyskuje bowiem ochrona środowiska i klimatu. Nie bez znaczenia są też niższe koszty eksploatacji w połączeniu ze wspieraniem zakupu pojazdów elektrycznych w postaci dopłat i dofinansowania – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla samorządów.

Zobacz także