Autobusy elektryczne | Elektromobilność | Samochody elektryczne

Jak rozwija się elektromobilność na świecie?

Coroczny raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), czyli „World Energy Outlook 2023” wskazuje kierunki globalnej transformacji energetycznej. Eksperci dokonali pogłębionej analizy globalnego systemu elektroenergetycznego, nie zabrakło także najbardziej interesującego nas sektora elektromobilności.

Rekordowy 2023 rok

MAE wskazuje, że ponad połowa wszystkich aut elektrycznych jeżdżących obecnie po drogach znajduje się właśnie w Państwie Środka. Co więcej, tak dynamiczny wzrost na tym azjatyckim rynku sprawia, że Chiny osiągnęły już dziś cel, jaki stawiały sobie na 2025 r. w zakresie sprzedaży nowych pojazdów zasilanych z gniazdka. 

Autorzy raportu wskazują, przyglądając się zmianom na rynku aut elektrycznych, że udział tych pojazdów w globalnej sprzedaży wzrósł trzykrotnie – do poziomu 14% w ciągu ostatnich dwóch lat! Eksperci szacują, że 2023 r. będzie rekordowy pod tym względem, między innymi za oceanem – w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Raport potwierdza obserwacje, widoczne w innych branżowych analizach – dotyczących sektora elektromobilności, że to Chiny są najważniejszym rynkiem jeżeli chodzi o korzystanie z samochodów elektrycznych. 

Możliwe 40 mln „elektryków”

Według prognoz, w 2030 r. zakupionych zostanie prawie 40 milionów samochodów elektrycznych. W ten sposób auta zasilane bateryjnie stanowić będą prawie 40% sprzedaży wszystkich pojazdów. Będzie to efektem wielu narzędzi stymulujących rozwój elektromobilności, w tym nowych norm czy wprowadzanych krajowych i ponadnarodowych regulacji prawnych, dotyczących dalszego poruszania się autami zasilanymi paliwami kopalnymi, a także systemów subsydiów w Chinach, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. 

Najmniej dynamicznie rozwija się segment elektrycznych aut ciężarowych. Mniej niż 1% sprzedawanych obecnie samochodów z tej kategorii zasilanych jest elektrycznie. Eksperci wskazują, że kluczową barierą w rozwoju tego segmentu rynku jest „klasyk”, czyli infrastruktura do ładowania. To właśnie od niej zależy możliwość zwiększenie tempa elektryfikacji samochodów ciężarowych i całego transportu ciężkiego. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla gospodarek rozwijających się. 

Optymistyczne prognozy dla elektrobusów

Autorzy raportu podkreślają, że segmentu autobusów elektrycznych dotyczą nieco bardziej optymistyczne prognozy, gdyż wzrost liczby tego rodzaju pojazdów na drogach i w transporcie publicznym będzie możliwy m.in. dzięki konkurencji cenowej w perspektywie całego okresu eksploatacji oraz systemom dotacji do ich zakupu, z których korzystają na przykład samorządy. 

Prognoza opracowana przez IEA ma zwrócić uwagę na perspektywy zmian w sektorze elektroenergetycznym, m.in. w kontekście konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju, podczas której jednym z wiodących tematów będą możliwości osiągnięcia celu redukcji emisji w skali globalnej w perspektywie do 2050 r.

Zobacz także