Elektromobilność | Samochody elektryczne

Elektromobilność w Polsce powoli wychodzi na prostą

Popyt na całkowicie elektryczne samochody wzrośnie w Europie do ok. 50% w 2030 r. i do ok. 70% w 2040 r. – podkreślają Element Energy i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Analiza, obejmująca siedem europejskich rynków – Polskę, Hiszpanię, Francję, Włochy, Niderlandy, Niemcy i Wielką Brytanię – posłużyła do stworzenia raportu „Elektromobilność – Czy to jedyna droga?”. Wnioski wskazują, że także Polskę czeka kolejna odsłona boomu na EV.

Autorzy wskazują, iż polski rynek w najbliższych latach powinien się rozwijać analogicznie do hiszpańskiego, włoskiego czy brytyjskiego. Wybór elektromobilności jest bowiem nieunikniony i to pomimo ceny zakupu jako głównej bariery wobec wzrostu sprzedaży „elektryków”. Oczywiście nawet w perspektywie lat wolumen sprzedaży EV w Polsce będzie niższy od wielu krajów europejskich, jednak sukcesywnie zwiększy się ich udział w całej flocie aut – kosztem pojazdów z tradycyjnym napędem.

Co ciekawe, według badania zasięg pojazdów ma drugorzędne znaczenie, przecząc powszechnemu postrzeganiu EV z perspektywy liczby przejechanych kilometrów – często zestawianej z dostępnością ładowarek poza miastami. Konsumenci już zaakceptowali przejście na elektromobilność – zaznaczają autorzy raportu, podkreślając jednocześnie rolę strony rządowej we wspieraniu tego rynku.

Cieszy fakt, iż kolejne raporty i analizy na bazie twardych danych mówią o pozytywnych perspektywach dla pojazdów elektrycznych w Polsce, zamiast kreślić wizje osiągnięcia kilkuset tysięcy czy miliona EV. Te liczby są możliwe do osiągnięcia, ale konieczna jest przede wszystkim praca u podstaw i odpowiednie zaadresowanie potrzeb rynku.

Photo by Sophie Jonas on Unsplash

Zobacz także