Elektromobilność | Samochody elektryczne

Elektromobilność motorem rozwoju gospodarczego?

W dobie spowolnienia każdy impuls, który pozwoli zdynamizować wzrost gospodarczy, jest niezwykle cenny. Zdaniem ekspertów, jednym z takich czynników może być rozwój elektromobilności. Stały rozwój rynku pojazdów elektrycznych ma bowiem szansę stanowić jedną z istotnych składowych krajowego PKB. 

Nawet 5 proc. PKB

Jak szacują eksperci ElectroMobility Poland, w przyszłości sektor elektromobilności może stanowić nawet 5 proc. polskiego PKB. Obecnie wskaźnik ten szacuje się na 1,4 proc. Tak dynamiczny wzrost tego sektora gospodarki przełożyć może się również na atrakcyjność dla potencjalnych pracowników. Szacuje się, że szeroko pojęta elektromobilność może wygenerować ok. 21 tys. miejsc pracy.

Obecnie Polska eksportuje na rynku motoryzacyjnym produkty o wartości 12,3 mld USD rocznie. Sprawia to, że nasz kraj jest obecnie dziesiątym największym eksporterem części samochodowych na świecie. Zdaniem analityków, kluczowym elementem będzie tutaj płynne przejście od elementów wykorzystywanych do produkcji aut spalinowych na rzecz specjalizacji umożliwiającej wsparcie tworzenia pojazdów elektrycznych. 

Części samochodowe doskonale znane każdemu posiadaczowi auta, jak tłumiki, elementy silników, oleje czy filtry zostaną zastąpione przez te wykorzystywane w autach elektrycznych. Stąd wyraźna konieczność transformacji branży motoryzacyjnej w naszym kraju w kierunku elektromobilności. W przeciwnym wypadku zagrożone może być ponad 17 tys. miejsc pracy. 

Specjalizacja w kierunku elektromobilności

Zdaniem ekspertów, osiągnięcie miliona aut elektrycznych jest możliwe w naszym kraju w perspektywie najbliższych kilku lat. Tym samym popyt sprawi, ze rozwój usług i produkcji elementów do tego rodzaju pojazdów będzie koniecznością, aby utrzymać trend wzrostu elektromobilności. Specjalizacja polskich zakładów motoryzacyjnych i rola w łańcuchach dostaw produkcji aut spalinowych czyni nasz kraj idealnym miejscem do lokowania  produkcji pojazdów zeroemisyjnych, a także niezbędnych podzespołów. 

Wzrost poziomu elektromobilności wymaga rozwinięcia infrastruktury do produkcji, dostaw komponentów, badań i rozwoju – związanych z technologią pojazdów elektrycznych. Dzięki temu mogą powstawać nowe miejsca pracy. Jednocześnie czynnikiem wpływającym na gospodarkę będzie również rozwój elektromobilności rozumiany jako realizacja inwestycji w infrastrukturę ładowania, budowę stacji czy rozwój sieci energetycznych. Takie inwestycje mają bowiem silny potencjał generowania wzrostu gospodarczego i zwiększania wydatków w innych sektorach, co może wpływać na PKB.

Cel: redukcja emisji z transportu

Jednocześnie rozwój rynku aut elektrycznych to jeden z kroków, mających na celu redukcję emisji z sektora transportu. Przejście na pojazdy elektryczne może pomóc w zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych i ograniczeniu emisji CO2. Redukcja emisji ma z kolei prowadzić do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, ale przede wszystkim -uwolnić gospodarkę od konieczności ponoszenia rosnących kosztów opłat emisyjnych.

W opinii specjalistów istotnym elementem, który będzie warunkował rozwój tego segmentu rynku, jest obszar badań i rozwoju. Istotne jest, aby za popularnością aut elektrycznych szło budowanie środowiska akademickiego, zainteresowanego poszukiwaniem technologii w tym segmencie gospodarki. Polska może również czerpać z państw, które obecnie są liderami w branży. Zdaniem ekspertów, już za ponad dekadę rynek motoryzacyjny będzie tworzony właśnie przez samochody elektryczne, stąd niezbędne jest odpowiednie stymulowanie jego rozwoju obecnie, na początku trzeciej dekady XXI wieku. 

fot. Izera.pl

Zobacz także