Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Czy wodór będzie paliwem przyszłości?

Pod koniec 2021 r. opublikowana została długo oczekiwana Polska Strategia Wodorowa (PSW) do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. To strategiczny dokument, który wyznacza główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w naszym kraju oraz kierunki działań niezbędnych do ich osiągnięcia. Jednym z celów jest wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, w tym również transporcie publicznym.

W PSW zapisany jest ambitny cel w postaci 1000 autobusów wodorowych w Polsce w 2030 r. To duże wyzwanie, gdyż pierwsze dostawy tych pojazdów są zaplanowane dopiero na ten rok. Dla porównania – jak wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA – liczba elektrycznych autobusów w Polsce wynosi obecnie nieco ponad 650 sztuk. Osiągnięcie tego pułapu wymagało jednak blisko dekady.

Z założeń PSW wynika, iż autobusy wodorowe i elektryczne mają tworzyć swego rodzaju niskoemisyjny efekt synergii, przyczyniając się do realizacji celów zawartych w opublikowanej przez Komisję Europejską „Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności”, a także w przyjętej przez Radę Ministrów „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”. 

Przyspieszenie powinno nastąpić po 2025 r. Właśnie od tego roku miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców będą mogły zakupić wyłącznie bezemisyjne pojazdy, aby do 2030 r. osiągnąć pełną zeroemisyjność floty komunikacji miejskiej. Jak podkreśla Zespół Doradców  Gospodarczych TOR, obecnie dofinansowanie na ich zakup w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” wynosi nawet 90%, co ma zachęcić samorządy do rozwoju floty wodorowych autobusów.

Czas pokaże, czy autobusy na wodór podążą w Polsce drogą elektrycznych, które w ostatnich latach zyskują coraz większą popularność. Najważniejsze jednak, że pojawiają się kolejne zeroemisyjne rozwiązania dla transportu publicznego.

Photo by White on Unsplash

Zobacz także