Elektromobilność | Samochody elektryczne

Czy w Polsce będzie milion samochodów elektrycznych?

Milion aut elektrycznych w 2025 r., 600 tysięcy samochodów elektrycznych i hybrydowych w 2030 r. – te zapowiedzi rozwoju krajowego sektora elektromobilności regularnie budzą duże emocje. I choć w Polsce regularnie przybywa e-mobilnych pojazdów, to ich ilość idąca w setki tysięcy to zdecydowanie bardziej odległa perspektywa.

Jednym z kluczowych motorów napędowych polskiego sektora e-mobilności miał być Program Rozwoju Elektromobilności, na bazie którego powstał Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”. Według autorów dokumentu, główne bariery rozwoju rynku pojazdów elektrycznych stanowią: niedostateczny rozwój infrastruktury szybkiego ładowania oraz bariery cenowe związane z zakupem pojazdów. Plan Rozwoju Elektromobilności wskazuje także na istotną rolę samorządów we wprowadzaniu niskoemisyjnego transportu publicznego, dzięki wsparciu podmiotów publicznych – w tym NFOŚiGW.

Duże nadzieje dotyczące rozwoju elektromobilności w Polsce są niezmiennie wiązane ze środkami unijnymi – zarówno w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, jak również za pośrednictwem instrumentów wspierających nasz kraj po pandemii koronawirusa COVID-19, takich jak Fundusz Odbudowy. Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, elektromobilność powinna stać się jednym z priorytetów Krajowego Planu Odbudowy.

Jak wygląda zatem przejście od teorii do praktyki? Według najnowszych danych, z końcem kwietnia 2021 r. liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów z napędem elektrycznym oscylowała w granicach 25 tys. sztuk. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar oszacował ją na łącznie 25 438 pojazdów, natomiast Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych – na 23 834 aut osobowych. PSPA podkreśla jednak, iż w ciągu czterech miesięcy 2021 r. liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych była znacznie wyższa, niż w tym samym okresie 2020 r. Wzrosła bowiem aż o 137% dla samochodów, a o 126% w przypadku autobusów elektrycznych.

Od blisko 25 tys. do miliona pojazdów elektrycznych jest więc daleka droga, zatem na tym etapie zdecydowanie warto skupić się na budowaniu kolejnych mechanizmów wsparcia rozwoju elektromobilności. Dotyczy to zarówno użytkowników indywidualnych, jak również samorządów – inwestujących w zeroemisyjny, elektryczny transport publiczny. Tylko wtedy będziemy mieli szansę, aby zobaczyć na polskich drogach setki tysięcy, a w przyszłości może również milion pojazdów elektrycznych.

Zobacz także