Elektromobilność | Samochody elektryczne

Czy to możliwe, że za 4 lata na polskich drogach będzie 300 tysięcy pojazdów elektrycznych?

Już w 2025 r. łączna liczba w pełni elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych w Polsce może wzrosnąć do niemal 300 tysięcy – prognozuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych w raporcie Polish EV Outlook 2021. Tymczasem według najnowszego Licznika Elektromobilności, liczba zarejestrowanych w Polsce „elektryków” wyniosła niespełna 30 tysięcy.

Według danych PSPA i PSPM, w sierpniu 2021 r. po Polsce jeździło dokładnie 29 820 elektrycznych samochodów osobowych. Udział „elektryków” i hybryd wyniósł odpowiednio 48 i 52%. PSPA wskazuje, iż stale rozwija się infrastruktura do ich ładowania. Obecnie kierowcy EV mają do dyspozycji 1631 ogólnodostępnych stacji ładowania, w skład których wchodzi 3178 punktów.

Cały czas rośnie również park autobusów elektrycznych. Obecnie po polskich drogach jeździ ich 578.  Tu trend jest bardzo dynamiczny. Od stycznia do sierpnia 2021 r. liczba elektrobusów wzrosła o 146. Jak podkreśla PSPA, w tym segmencie widoczne jest odbicie w stosunku do 2020 r., na który szczególny wpływ miała pandemia COVID-19. Pomimo trudniejszej sytuacji finansowej, ekologiczny transport publiczny pozostał jednym z priorytetów samorządów. 

Choć dziś liczba kilkuset tysięcy samochodów elektrycznych wydaje się trudna do osiągnięcia, to polski sektor EV stale się rozwija. Dużo ważniejsze od prognoz jest jednak realne wsparcie dla „elektryków” oraz szerzej pojętej branży elektromobilności, zarówno w obszarze otoczenia legislacyjnego, jak i mechanizmów finansowych, które zachęcają do zakupu pojazdów na prąd. Bez niego ciężko będzie o boom na tym rynku, a tylko to może zapewnić realną zmianę systemową, które jest tak istotna z punktu widzenia jakości powietrza w Polsce.

Photo by Adam Borkowski on Unsplash

Zobacz także