Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Coraz więcej autobusów elektrycznych w Europie

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) podsumowało 2022 r. na europejskim rynku i oszacowało wzrosty w poszczególnych segmentach. Nadal największą popularnością cieszą się autobusy zasilane olejem napędowym, niemniej wyraźnie widoczny jest wzrost zainteresowania elektrobusami.

„Elektryki” ze wzrostem, ale niewielkim

W 2022 r. na unijnym rynku dominowały autobusy napędzane tradycyjnym olejem napędowym, stanowiące 67,3% sprzedaży. Warto jednak podkreślić, że odnotowano w tym przypadku spadek o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z 2021 r. Równocześnie coraz większą popularnością cieszą się autobusy elektryczne. Miasta i samorządy przygotowują się na zmiany w unijnym prawie i wolą już dziś wyposażyć się w zeroemisyjne pojazdy. 

Elektryczne autobusy w 2022 r. stanowiły 12,7% sprzedaży tych pojazdów w Unii Europejskiej. Tym samym w perspektywie ostatnich 12 miesięcy zanotowano wzrost w stosunku do danych z 2021 r., kiedy to elektrobusy odpowiadały za 10,6% rynku. Sprzedaż pojazdów z napędem alternatywnym stanowiła 32,7% unijnego rynku autobusów w 2022 r.

Diesle tracą, hybrydy zyskują

Analizując dane dotyczące segmentu autobusów zasilanych olejem napędowym, warto podkreślić, że w przypadku trzech z czterech głównych rynków w Unii Europejskiej zanotowano dwucyfrowe straty. Mowa o Niemczech (-28,9%), Francji (-21,4%) i Włoszech (-21,4%). Widać wyraźnie, że kupujący dostrzegają konieczność transformacji transportu i inwestycji w pojazdy ekologiczne. Najlepszym przykładem są rynki nad Loarą i Sekwaną, gdzie wzrost w segmencie „elektryków” wyniósł aż 26,4%. Kolejnym dynamicznie rozwijającymi się rynkami są Niemcy i Dania. Łącznie te trzy kraje (Francja, Niemcy, Dania) posiadają ponad 50% wszystkich autobusów elektrycznych zarejestrowanych w UE.

Równocześnie wyraźnie widać spadek zainteresowania pojazdami hybrydowymi. W kategorii autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi nadal dominuje kierunek inwestycji w pojazdy napędzane gazem ziemnym. Dość intensywnie w ten rodzaj autobusów inwestują klienci z Włoch i Hiszpanii, gdzie osiągnięto nawet trzy- i dwucyfrowe wzrosty. Czas pokaże, czy 2023 r. będzie kolejnym rokiem wzrostu dla „elektryków”.

Zobacz także