Elektromobilność | Samochody elektryczne

Cena i infrastruktura hamują rozwój elektromobilności w Polsce

Polska pozostaje daleko w tyle we wdrażaniu elektromobilności w stosunku do państw UE – wskazał Polski Instytut Ekonomiczny w „Tygodniku Gospodarczym”. Opierając się na danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, PIE podkreślił niespełna 1-procentowy udział samochodów elektrycznych w ogólnej liczbie rejestrowanych w ostatnim roku aut osobowych. Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, w krajach UE ten odsetek wzrósł w ciągu roku ponad dwukrotnie – z 3,5 do 7,5 procent. Dlaczego więc Polska odstaje od Europy? Eksperci PIE zaznaczyli, iż główne bariery dla rozwoju elektromobilności nad Wisłą stanowią cena pojazdów oraz niewielka dostępność infrastruktury do ich ładowania. 

Według najnowszego „Licznika Elektromobilności”, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, na koniec III kwartału 2021 r. w Polsce funkcjonowało 1675 stacji z 3262 punktami ładowania. Nadal jednak, nawet w większych miastach – Gdyni, Białymstoku czy Opolu – ich liczba oscyluje na poziomie 20. Rozwiązaniem może być zapowiadany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program dotacji właśnie na budowę ładowarek, opiewający na kwotę 800 mln zł.

Drugą kluczową barierę rozwoju elektromobilności stanowi cena samochodów elektrycznych. Dyskusja na ten temat trwa od dawna. Regularnie słyszymy, iż już za kilka lat ceny „elektryków” zrównają się z ich spalinowymi odpowiednikami. Ten proces oczywiście postępuje, ale wciąż znacznie za wolno. Przełomem mogą być takie instrumenty wsparcia jak program „Mój Elektryk”. Jego pierwszą edycję trudno zaliczyć do udanych, ale w obecnej – od lipca do października 2021 r. – wpłynęło już ponad 1000 wniosków. Budżet programu został zwiększony z 500 do 700 mln zł, a zakres rozszerzony o dopłaty do zeroemisyjnych aut zakupionych przez przedsiębiorstwa, samorządy i inne instytucje.

Trzecim z głównych czynników, które obecnie hamują rozwój elektromobilności, są regulacje prawne dotyczące wdrażania Stref Czystego Transportu.  Tu odpowiedzią ma być nowelizacja ustawy o elektromobilności, dająca samorządom możliwość wprowadzenia SCT. Zobaczymy na ile wsparcie legislacyjne i finansowe napędzi rozwój rynku „elektryków” w Polsce. Na pewno coś drgnęło i to w dobrą stronę. Pytanie na ile starczy energii i czy uda się rozpędzić ten proces na tyle, żeby dogonić Europę. 

Photo by Oxana Melis on Unsplash

Zobacz także