Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Będą środki na nowe autobusy elektryczne?

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie nowego taboru zeroemisyjnego, realizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Administracja samorządowa może pozyskać wsparcie na zakup pojazdów elektrycznych, wodorowych oraz hybryd plug-in, a także zasilanych paliwami alternatywnymi. Wysokość wsparcia może sięgnąć 95 proc. kosztów, a łączna wartość programu to prawie 1,7 mld zł.

Wsparcie dla komunikacji międzymiastowej

Co istotne, nabór ogłoszony przez CUPT pozwoli sfinansować zakup autobusów dla tworzonych pozamiejskich linii autobusowych lub na potrzeby zastąpienia przestarzałego taboru obsługującego linie pozamiejskie zagrożone likwidacją. Unijne wsparcie umożliwi zakup maksymalnie 364 autobusów, a jednym z warunków naboru jest uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

CUPT zaprasza do składania wniosków powiaty, związki powiatowe, związki powiatowo-gminne, związki gminne, a także gminy. Nabór zakłada przyjmowanie wniosków od zainteresowanych podmiotów administracji samorządowej do 17 maja 2023 r. Jak zapewnia CUPT, analiza wniosków ma być prowadzona do 21 października 2023 r. 

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Docelowa skala programu jest uzależniona od środków z KPO, ale niezależnie od tego dofinansowanie pozwoli na realną walkę z wykluczeniem transportowym w komunikacji międzymiastowej. Do tej pory samorządy kładły nacisk na zapewnienie odpowiedniego poziomu usług wewnątrz jednostek organizacyjnych. Natomiast inicjatywa CUPT zakłada promowanie międzymiastowych przewozów autobusowych. 

Aby skutki realizacji tych zakupów mogły być realnie odczuwalne przez mieszkańców, konieczne jest przyjęcie znowelizowanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Tylko poprzez sprawną organizację rynku przewozów regionalnych oraz ustanowieniu długoletnich kontraktów możliwe będzie doprowadzenie do realnej walki z wykluczeniem transportowym, przy jednoczesnej promocji elektromobilności w transporcie międzymiastowym i dalekobieżnym.

Kolejna odsłona Zielonego Transportu Publicznego

Niezależnie od naboru ogłoszonego przez CUPT, ruszyła także kolejna edycja programu Zielony Transport Publiczny, obejmującego dotacje dla zeroemisyjnego transportu. Budżet nowej edycji to 480,4 mln zł, z czego 276,7 mln mają stanowić dotacje bezzwrotne. Dzięki wsparciu na takim poziomie możliwe będzie wzmocnienie krajowej floty autobusów zeroemisyjnych o 550 pojazdów. Również w tym przypadku kluczowe jest jednak pozyskanie środków z KPO.

W mediach pojawiają się już kolejne zapowiedzi samorządów, które wnioskują o dofinansowanie z programu Zielony Transport Publiczny. Dotychczasowe edycje programu objęły rekordowe w skali polskiego rynku zamówienia, takie jak dostawa 20 elektrobusów dla Jeleniej Góry, która zdecydowała się na markę Yutong.

Zobacz także