Autobusy elektryczne | Elektromobilność

Od 2030 r. redukcja emisji CO2 dla ciężarówek, autobusów, przyczep.

Komisja Europejska porozumiała się z Radą Europejską w sprawie zaostrzenia norm emisji CO2 dla nowych ciężkich pojazdów wprowadzanych na rynek UE od 2030 roku. To porozumienie obejmuje redukcję emisji, rozszerzenie zakresu regulacji, oraz plany dotyczące ciężarówek, autobusów miejskich, przyczep i naczep. Porozumienie zakłada redukcję emisji CO2 dla nowych ciężkich pojazdów, obejmujące
•    redukcję o 45% w latach 2030–2034.
•    redukcję o 65% w latach 2035–2039.
•    redukcję o aż 90% od 2040 roku,

W przypadku autobusów miejskich redukcja taka będzie obowiązywała w wysokości 90% już od 2030 roku. Natomiast wszystkie autobusy miejskie muszą być zeroemisyjne od 2035 roku.

W przypadku przyczep i naczep regulację nie będą aż tak rygorystyczne.

Zobacz także